Secretaresse advocatenkantoor ontslagen vanwege strafrechtelijke veroordeling

Secretaresse advocatenkantoor ontslagen vanwege strafrechtelijke veroordeling

Een advocatenkantoor deed in deze zaak een geslaagd beroep op de h-grond, omdat een werkneemster een gevangenisstraf moet uitzitten. Het voortduren van de arbeidsovereenkomst kon daardoor in redelijkheid niet van de werkgever worden gevergd.