Valt een zelfstandig postbezorger onder 'werknemerschap' in de Arbeidstijdenrichtlijn?

Valt een zelfstandig postbezorger onder 'werknemerschap' in de Arbeidstijdenrichtlijn?

Kan een pakketbezorger die als zzp'er werkzaam is op basis van een overeenkomst van opdracht en binnen een bepaalde bandbreedte zijn eigen werktijden mag bepalen, die zich mag laten vervangen én niet verplicht is werk aan te nemen en ook voor de concurrent mag werken, niettemin werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst?
Het HvJ EU concludeert dat geen sprake is van 'werknemerschap' in de zin van de Arbeidstijdenrichtlijn, indien personen (i) geen persoonlijke arbeid hoeven te verrichten (en zich mogen laten vervangen door subcontractors), (ii) de vrijheid hebben werk te weigeren, (iii) voor concurrenten mogen werken, en (iv) de werktijden en volgorde van werk zelf mogen bepalen.