Geen winst, geen bonus

Geen winst, geen bonus

De werkgever heeft in casu terecht gesteld dat het uitkeren van een jaarlijkse bonus bij een negatief resultaat de onderneming in een slechte financiële positie brengt, waarmee de continuïteit in gevaar zou kunnen komen. Daar kunnen afwijkende afspraken over worden gemaakt, maar dan ligt het voor de hand om dat expliciet vast te leggen.