Aanvullende ontslagvergoeding bij schending van goed werkgeverschap

Aanvullende ontslagvergoeding bij schending van goed werkgeverschap

Er is ruimte voor een aanvullende vergoeding bij ontslag op grond van een schending van het goed werkgeverschap; náást de transitievergoeding, de billijke vergoeding en de cumulatievergoeding. Deze ruimte wordt bepaald door het antwoord op de vraag welke gedragingen van de werkgever het einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg hebben.
Uit het New Hairstyle-arrest blijkt dat dit antwoord afhangt van de grondslag voor de toegekende billijke vergoeding, namelijk ofwel een vernietigbare opzegging, ofwel ernstig verwijtbaar handelen en nalaten van de werkgever dat een ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft.
Wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden, dan volgt uit het arrest Bossers & Cnossen dat nauwkeurig moet worden bezien welke gedragingen als oorzaak van het ontslag zijn aan te wijzen en welke hier los van staan. Alleen voor gedragingen van de werkgever die geen onderdeel zijn van de ontslaggrond, staat een vordering tot een aanvullende vergoeding op grond van een schending van het goed werkgeverschap open.