Werknemer fraudeert: twee miljoen schadevergoeding voor werkgever