Opschorting betaling van deel van salaris wegens coronacrisis?

Opschorting betaling van deel van salaris wegens coronacrisis?

Een werkgever die als gevolg van de coronacrisis te weinig geld had om alle salarissen te betalen, mocht die niet voor een deel opschorten zonder daarover eerst met zijn werknemer te overleggen. Hoewel de loonvordering van de werknemer in casu op een min of meer normale wijze wordt toegewezen, doet dit kortgedingvonnis vermoeden dat werkgevers in een vergelijkbare situatie een wijziging van de arbeidsvoorwaarden zouden kunnen afdwingen, waarbij een deel van het salaris later wordt betaald, of waarbij een deel van het salaris zelfs zou kunnen komen te vervallen.