Omvang re-integratieverplichting werknemer

Omvang re-integratieverplichting werknemer

De verplichting om mee te werken aan de eigen re-integratie betekent volgens de Beleidsregeling beoordelingskader poortwachter dat de werknemer zich actief opstelt en waar mogelijk zelf met voorstellen komt voor re-integratie.
Een werknemer die slechts gedeeltelijk niet meewerkt aan zijn re-integratie kan toch volledig gekort worden op zijn salaris. Daarmee stelt de werkgever zich immers bloot aan het risico na het verstrijken van de 104-wekentermijn een loonsanctie opgelegd te krijgen van het UWV wegens het onvoldoende gebruikmaken van het ter beschikking gestelde sanctie-arsenaal.