Overuren als onderdeel van het vakantieloon: verplicht of vrijwillig?

Overuren als onderdeel van het vakantieloon: verplicht of vrijwillig?

Rechters lijken over het algemeen vrij gemakkelijk tot het oordeel gekomen dat overuren tot het vakantieloon behoren. In sommige gevallen omdat aan een verkeerde maatstaf wordt getoetst en de voorwaarden (zoals geformuleerd door het Hof van Justitie EU) abusievelijk niet ter sprake zijn gekomen.
Het standpunt vanuit werkgeversperspectief dient steeds te zijn dat het niet zo is dat overuren klakkeloos bij het vakantieloon moeten worden geteld. Sterker nog, er moet aan een aantal cruciale voorwaarden worden voldaan, waaronder de voorwaarde dat de werknemer verplicht moet zijn geweest om gemaakte overuren te verrichten.