Onrechtmatig ontslag: recht op vakantieverlof in periode dat werknemer niet aan het werk was

Onrechtmatig ontslag: recht op vakantieverlof in periode dat werknemer niet aan het werk was

Werknemers in de EU hebben jaarlijks recht op minimaal vier weken vakantie met behoud van loon. De praktijk is minder rechtlijnig. Dat ondervonden een Bulgaarse onderwijzeres en een Italiaanse bankmedewerker. Beiden werden ontslagen, vochten dat met succes aan bij een nationale rechter en gingen hun oude werk weer doen. De tijd dat zij onterecht ontslagen waren dient te worden gelijkgesteld met de periode van daadwerkelijke arbeid, aldus het Hof van Justitie. Het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon hoort daar bij.