Opzegging arbeidsovereenkomst met werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt

Opzegging arbeidsovereenkomst met werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt

De arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan zonder procedure worden opgezegd als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De kantonrechter legt het begrip 'arbeidsovereenkomst' in deze zaak uit als de hele arbeidsverhouding. Dat is een coulante uitleg van de betreffende wetsbepaling die in strijd lijkt met de tekst van die bepaling, maar waarvoor wel steun in de wetsgeschiedenis is te vinden.