Inbreuk op privacy na checken e-mail door werkgever

Inbreuk op privacy na checken e-mail door werkgever

De verstoorde arbeidsverhouding is de werkgever ernstig te verwijten nu deze zonder toestemming de e-mailbox van de werknemer doorzocht, oordeelt de kantonrechter. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en de werknemer heeft recht op een vergoeding van 10.000 euro voor de grove privacyschending.