Strijd met Wet gelijke behandeling handicap en chronische ziekte levert ernstige verwijtbaarheid op

Strijd met Wet gelijke behandeling handicap en chronische ziekte levert ernstige verwijtbaarheid op

De werknemer in deze zaak was werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, liep letsel op door een arbeidsongeval en is sindsdien arbeidsongeschikt. Enkele maanden later is de werknemer gestart met aangepaste werkzaamheden gedurende een beperkt aantal uren per week. Zijn werkgever deelt vervolgens aan de werknemer mee dat zijn arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. De werknemer is het daar niet mee eens en stelt zich op het standpunt dat het niet verlengen het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, die de arbeidsovereenkomst slechts niet heeft voortgezet vanwege de arbeidsbeperkingen die de werknemer als gevolg het bedrijfsongeval heeft opgelopen.