Ook bij intrekking ontslag op staande voet kan schadevergoeding verschuldigd zijn

Ook bij intrekking ontslag op staande voet kan schadevergoeding verschuldigd zijn

Het gebeurt meer dan eens dat een werknemer ontslag op staande voet wordt verleend, maar dat dit op een later moment weer wordt ingetrokkenóbijvoorbeeld als overeenstemming is bereikt over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, maar ook als dit juist niet lukt en het ontslag op staande voet bij een rechter naar verwachting geen stand zal houden.
Als de werknemer berust in de intrekking van het ontslag op staande voet, laat hij daarmee ook vaak zijn vorderingen vallen. In onderhavige zaak was dat niet het geval. De werknemer berustte weliswaar in de intrekking van het ontslag op staande voet, maar maakte wel met succes aanspraak op schadevergoeding.