Kroniek Arbeidsrecht in het onderwijs

Kroniek Arbeidsrecht in het onderwijs

Na het verschijnen van de vorige kroniek arbeidsrecht in het onderwijs in april 2017 is inmiddels de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 in werking getreden en is per diezelfde datum de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een feit.