De ontslagvergoeding vs. de vergoeding voor verlies aan arbeidsvermogen na letselschade

De ontslagvergoeding vs. de vergoeding voor verlies aan arbeidsvermogen na letselschade

Volgt ontslag op letselschade, dan kan de ontslagvergoeding ter compensatie strekken van verlies aan arbeidsinkomen. Op grond van artikel 6:100 BW vindt voordeelverrekening plaats, voorzover dit redelijk is, indien eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel heeft opgeleverd. Het verrekenen van een vergoeding bij ontslag met een ontvangen vergoeding voor verlies aan arbeidsvermogen is verdedigbaar op basis van dat wetsartikel, maar stuit in de letselschadepraktijk op kritiek.