Moet de ambtenaar nog steeds intrinsiek integer zijn?

Moet de ambtenaar nog steeds intrinsiek integer zijn?

De tot op heden onder het civiele arbeidsrecht gepubliceerde uitspraken over ambtenaren gaan veelal over integriteit. Opvallend is dat kantonrechters met name tegen bepaalde integriteitsonderwerpen anders aankijken dan de Centrale Raad van Beroep voorheen deed onder het ambtenarenrecht.