Uitbetaling van overuren, ondanks contractuele bepaling dat overwerk niet wordt vergoed

Uitbetaling van overuren, ondanks contractuele bepaling dat overwerk niet wordt vergoed

Een coördinator in dienst van een uitzendbureau werkte structureel over en maakte na 35 weken aanspraak op uitbetaling van 404 overuren. In de arbeidsovereenkomst was echter opgenomen dat overwerk niet zou worden uitbetaald—en tevens dat de werknemer verplicht was gehoor te geven aan de oproep om overwerk te verrichten.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het geen goed werkgeverschap was om vergoeding van overwerk in de arbeidsovereenkomst uit te sluiten. De mate van overwerk, afgezet tegen het loon van 1.800 euro bruto per maand, gaat wat het uitzendbureau van de werknemer mocht verwachten ruimschoots te buiten.