E-book: Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst

E-book: Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst

Nadat de Hoge Raad in 2008 het toonaangevende arrest Stoof/Mammoet gewezen had, heeft hij de uitleg en toepassing van de artikelen 7:613 BW en 7:611 BW door rechtspraak (Monsieurs/Wegener uit 2011 en Fair Play uit 2019) verder ontwikkeld. Kenmerkend voor het thema van de eenzijdige wijziging is dat het telkens weer beïnvloed wordt door andere (arbeidsrechtelijke) vraagstukken zoals de uitleg van de cao, de ondubbelzinnige instemming van de werknemer, de betekenis van het incorporatiebeding, het binnen een overeenkomst tussen partijen bestaande gerechtvaardigd vertrouwen ten aanzien van het bestaan van een arbeidsvoorwaarde, het medezeggenschapsrecht (de rol van de ondernemingsraad) en de al dan niet vermeende toezegging door de werkgever aan de werknemer (PontMeijer-arrest uit 2018). Dit alles wordt grondig uit de doeken in dit boek, dat kosteloos in pdf-formaat beschikbaar is.