Gevolgen coronacrisis bij berekenen gemiddelde arbeidsomvang niet voor rekening werknemer

Gevolgen coronacrisis bij berekenen gemiddelde arbeidsomvang niet voor rekening werknemer

In de wet is het zogenoemde rechtsvermoeden arbeidsduur opgenomen. Als een werknemer drie maanden of langer in dienst is, kan de werknemer daar een beroep op doen. Dit houdt in dat er een (rechts)vermoeden geldt wanneer de werknemer een arbeidsduur heeft gelijk aan het gemiddelde aantal uren van de laatste drie maanden. Als de werknemer een succesvol beroep doet op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang, dan mag de werkgever de werknemer niet minder oproepen en heeft de werknemer dus ook recht op loon over die uren. Het initiatief ligt hier bij de werknemer. Maar is een referteperiode van drie maanden in alle gevallen redelijk?