Oproepcontract omzetten in contract met vaste uren levert geen nieuwe arbeidsovereenkomst op

Oproepcontract omzetten in contract met vaste uren levert geen nieuwe arbeidsovereenkomst op

De 'ketenregeling' schrijft voor dat in een keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd de vierde arbeidsovereenkomst op grond van de wet wordt beschouwd als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Van een nieuwe arbeidsovereenkomst is daarbij alleen sprake als de duur van de arbeidsovereenkomst (derhalve de einddatum) wordt gewijzigd. Als alleen andere onderdelen van de arbeidsovereenkomst worden gewijzigd (zoals de functie, het salaris of het aantal arbeidsuren), dan heeft dat niet tot gevolg dat een volgende arbeidsovereenkomst in de keten is ontstaan.