Kan vaccinatie verplicht worden aan werknemers?

Kan vaccinatie verplicht worden aan werknemers?

Zou een werknemer ontslagen kunnen worden als hij/zij zou weigeren gevaccineerd te worden tegen COVID-19? Een vaccinatieplicht zal naar alle waarschijnlijkheid niet slagen, op grond van het feit dat de werkgevers niet tevoren kenbaar en voor de werknemer voorzienbaar hebben gemaakt dat er een verplichting tot vaccinatie mogelijk is. Tevens zou de werkgever moeten aantonen dat er geen andere mogelijkheden zouden zijn om het werk op een andere wijze dan na vaccinatie uit te voeren en dat er voor de werknemer in kwestie geen ander, vervangend werk beschikbaar is.
Mocht een werkgever over willen gaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst als pressiemiddel, dan zal een rechtsgeldig ontslag op staande voet niet voor de hand liggen, vanwege het grondrecht waar de werknemer zich op zou beroepen—te weten de onaantastbaarheid van het lichaam.