Eerste Kamer akkoord met Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Eerste Kamer akkoord met Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Het wordt voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een heffing over betaald moet worden. Van 2021 tot en met 2025 betalen werkgevers geen heffing over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing) tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW. Voorwaarde hiervoor is dat uittreding plaatsvindt in de laatste drie jaar vóór de AOW-leeftijd.
Deelnemers krijgen het recht om bij pensionering maximaal 10 procent van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen als bedrag ineens. De resterende levenslange pensioenuitkering gaat na opname naar evenredigheid omlaag. Om werknemers meer mogelijkheden te bieden eerder te stoppen met werken, wordt daarnaast het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld.