Oproepovereenkomsten: de verplichting tot het aanbieden van een vaste arbeidsomvang

Oproepovereenkomsten: de verplichting tot het aanbieden van een vaste arbeidsomvang

Wanneer de werkgever nalaat om de oproepkracht een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Dit illustreert de hieronder besproken uitspraak. De werkgever doet er daarom verstandig aan om de oproepkracht daadwerkelijk (steeds) na twaalf maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. De wijziging in de wettelijke regeling per 1 juli 2021 geeft meer duidelijkheid over de ingangsdatum van de vaste arbeidsomvang en de termijn waarbinnen de werknemer het aanbod moet accepteren.