Belangenafweging verzoek verwijdering gegevens beoordelingsgesprek

Belangenafweging verzoek verwijdering gegevens beoordelingsgesprek

Is een verwerkingsverantwoordelijke vrij om een verwerker in te schakelen? Die vraag stond centraal in de onderhavige uitspraak. Een gemeenteambtenaar verzocht het college van burgemeester en wethouders om verwijdering van zijn functionerings- en beoordelingsgesprekken uit het digitale personeelssysteem. Hij wilde niet dat zijn persoonsgegevens met derden zouden worden gedeeld, omdat hij vreesde op die manier zijn gegevens niet meer zelf te kunnen beheersen. Het college wees het verzoek om verwijdering af.