Eén bijna voldragen ontslaggrond vereist voor beroep op i-grond… of toch niet?

Eén bijna voldragen ontslaggrond vereist voor beroep op i-grond… of toch niet?

De kantonrechter wijst er in deze beschikking op dat noch uit de wet, noch uit de wetsgeschiedenis blijkt dat vereist zou zijn dat één of meer van de ontslaggronden bijna voldragen moet(en) zijn om een werknemer te kunnen ontslaan op basis van de i-grond (cumulatiegrond). Volgens deze kantonrechter is de i-grond bedoeld voor die gevallen waarin de werkgever een ontbindingsverzoek niet kan baseren op omstandigheden uit één enkelvoudige ontslaggrond, maar dit wel kan motiveren en onderbouwen met feiten en omstandigheden die onder verschillende ontslaggronden vallen en tezamen een redelijke grond vormen voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst uit meerdere ontslaggronden samen. Een gewone mix van ontslaggronden kan dus voldoende zijn voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, mits voldoende onderbouwd.