Uitzendbeding en einde dienstverband

Uitzendbeding en einde dienstverband

In 2020 oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat een uitzendbeding in de NBBU-cao strijdig was met dwingend recht. Deze uitspraak leek tot gevolg te hebben dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding in principe niet eindigt als de uitzendkracht zich ziekmeldt en zich beroept op de vernietiging van de betreffende bepaling van de NBBU- of ABU-cao. Inmiddels ligt er een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam over deze materie. Biedt deze een oplossing voor de uitzendwerkgever?