EU-wetgeving moet einde maken aan loondiscriminatie

EU-wetgeving moet einde maken aan loondiscriminatie

Een nieuwe Europese richtlijn moet een einde maken aan loondiscriminatie tussen werknemers die in een bedrijf hetzelfde werk doen. Grotere werkgevers worden in een voorstel van de Europese Commissie verplicht looninformatie te publiceren en mogen sollicitanten niet meer naar vorige salarissen vragen. Werknemers krijgen meer mogelijkheden om vermeende loonongelijkheid aan te vechten en hun gederfde inkomsten terug te vorderen.