Ontslag op staande voet wegens bedreiging werkgever door partner van werknemer

Ontslag op staande voet wegens bedreiging werkgever door partner van werknemer

Het komt voor dat de partner van een werknemer zich bemoeit met de arbeidsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. Waar dat gaat over de correcte nakoming van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld of het juiste bedrag aan loon is betaald), mag de werknemer zich door een derde laten bijstaan. Maar als het gaat om de feitelijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst (het geven van instructies over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden bijvoorbeeld), dan moet de werkgever zich met de werknemer kunnen onderhouden zonder dat een derde zich daarmee bemoeit. Een werkgever hoeft bovendien niet toe te staan dat de partner van een werknemer het bedrijfsgebouw betreedt.