Korte kroniek ondernemingsraadjurisprudentie 2020

Korte kroniek ondernemingsraadjurisprudentie 2020

In 2020 zijn meerdere interessante uitspraken over (de rechten van) een ondernemingsraad (OR) gepubliceerd. In deze bijdrage worden er vier uitgelicht: over de geheimhoudingsplicht (en achterbanraadpleging), over de (beroeps)rechten van een OR wanneer de ondernemer geen advies vraagt, over het lot van een OR in geval van overgang van onderneming én integratie en over de mogelijkheid OR-leden (tijdelijk) uit te sluiten van de werkzaamheden van de OR.