Arbeidsovereenkomst ontbinden, of wedertewerkstelling bij verstoorde arbeidsverhouding?

Arbeidsovereenkomst ontbinden, of wedertewerkstelling bij verstoorde arbeidsverhouding?

Werkgever verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer, maar dat verzoek werd afgewezen aangezien hij arbeidsongeschikt was. Zijn ziekte hield verband met het werk, waardoor sprake was van een opzegverbod. De werknemer verzocht op zijn beurt om wedertewerkstelling, maar ook dat verzoek werd afgewezen. Hoe nu verder?