Seksuele intimidatie: handhaafbaarheid en de relatie met het ontslagrecht

Seksuele intimidatie: handhaafbaarheid en de relatie met het ontslagrecht

Zowel het gelijkebehandelingsrecht als het arbeidsomstandighedenrecht verplichten de werkgever om seksuele intimidatie tegen te gaan. De controle op de naleving van deze verplichting vindt vooral plaats via het civiele recht. In de praktijk betekent dit dat het in veruit de meeste gevallen aan individuele werknemers is om naleving van het verbod op intimidatie af te dwingen, hierbij eventueel geholpen door de ondernemingsraad. Ook de Inspectie SZW heeft een taak op het vlak van seksuele intimidatie.