Gedetacheerde EU-werknemer kan minimumloonbepalingen uit gastlidstaat inroepen in herkomstlidstaat

Gedetacheerde EU-werknemer kan minimumloonbepalingen uit gastlidstaat inroepen in herkomstlidstaat

De EU-Detacheringsrichtlijn waarborgt het recht voor een vanuit een herkomstlidstaat ter beschikking gestelde werknemer om voor een bevoegde rechter in de herkomstlidstaat de bepalingen van een gastlidstaat inzake arbeidsvoorwaarden en omstandigheden met betrekking tot de in de richtlijn genoemde aangelegenheden—waaronder minimumlonen—in te roepen. Hierbij maakt het niet uit welk recht van toepassing is op de arbeidsverhouding.
In casu maken in Frankrijk gedetacheerde Hongaarse chauffeurs met succes aanspraak op het Franse minimumloon, dat hoger is dan het Hongaarse.