De billijke vergoeding in hoger beroep: jurisprudentieonderzoek

De billijke vergoeding in hoger beroep: jurisprudentieonderzoek

Een onderzoek naar de vraag hoe vaak een beslissing ten aanzien van de billijke vergoeding in hoger beroep anders uitvalt dan in eerste aanleg. Hoe vaak neemt het hof ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan waar de kantonrechter dat niet deed - en andersom? En als in hoger beroep een billijke vergoeding wordt toegekend, is die dan hoger, lager of juist gelijk aan die in eerste aanleg? Hiertoe worden beschikkingen van gerechtshoven in de periode juli 2015 tot april 2021 geanalyseerd.