Scherpe kritiek op collega's en leidinggevenden: ontslag op basis van verstoorde arbeidsverhouding

Scherpe kritiek op collega's en leidinggevenden: ontslag op basis van verstoorde arbeidsverhouding

De werknemer in deze zaak lag voortdurend met collega's en leidinggevenden overhoop, nu hij op een nogal scherpe manier communiceerde en regelmatig kritiek uitteŚdie hij dan ook nog eens naar een grote groep collega's placht te mailen. Bij de kantonrechter voert werkgever verwijtbaar handelen (e-grond), een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond) en de cumulatiegrond (i-grond) aan als basis voor ontslag. De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van een evidente misdraging en dat ontslag op basis van de e-grond daarmee niet aan de orde is. Van een ernstig verstoorde arbeidsverhouding is wél sprakeŚmaar de cumulatiegrond gaat dus niet op.