Geen ontslag op staande voet wegens weigeren (COVID-)vaccinatie

Geen ontslag op staande voet wegens weigeren (COVID-)vaccinatie

Deze uitspraak is een bevestiging van de lijn dat een werkgever zijn werknemers niet (in)direct kan verplichten zich te laten vaccineren. Hoewel dat evident lijkt, kan dit strubbelingen op de werkvloer met zich brengen.