Ambtenaar met autismestoornis stal flessen wijn van werkgever: ontslag niet gerechtvaardigd

Ambtenaar met autismestoornis stal flessen wijn van werkgever: ontslag niet gerechtvaardigd

Deze zaak is in meerdere opzichten interessant. Een werkgever is met een medewerker sinds een in 2016 gegeven strafontslag in een (ambtenarenrechtelijke) procedure verwikkeld. In 2020 is de WNRA in werking getreden waarmee het bestuursrechtelijke traject ook een arbeidsrechtelijke context krijgt. Als het gegeven strafontslag wordt vernietigd en de ambtenaar dus nog steeds in dienst is, wat betekent dit voor de ambtenaar, die nu werknemer is geworden?