Vakbond onvoldoende representatief om mee te praten over cao

Vakbond onvoldoende representatief om mee te praten over cao

Een vakbond vordert voor de kantonrechter toegelaten te worden tot (nog niet gestarte) cao-onderhandelingen. De rechter wijst de vordering af, omdat de representativiteit van de vakbond onvoldoende is komen vast te staan. Verder is onvoldoende onderbouwd dat het belang om te worden toegelaten tot cao-onderhandelingen zwaarder zou moeten wegen dan het belang van de werkgever bij een ongewijzigde voortzetting van de huidige medezeggenschapsstructuur.