Leidde intentieverklaring tot arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Leidde intentieverklaring tot arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt wel eens de intentie opgenomen dat de arbeidsovereenkomst na afloop van de overeengekomen periode wordt voorgezet voor onbepaalde tijd. Vaak worden daar de voorwaarden 'bij gelijkblijvend functioneren van de werknemer' en 'ongewijzigde bedrijfsomstandigheden' aan toegevoegd. Kan een werknemer rechten ontlenen aan een dergelijke intentieverklaring? Wat als de werkgever niet tijdig schriftelijk aangeeft of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop al dan niet wordt voorgezet?