Geen sociale bijstand voor EU-burgers in VK na Brexit

Geen sociale bijstand voor EU-burgers in VK na Brexit

De toekenning van sociale bijstand mag worden geweigerd aan een economisch niet-actieve EU-burger die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt en die op grond van het nationale recht in het VK verblijft. Het verzoek om toekenning van sociale bijstand mag in die omstandigheden slechts worden afgewezen wanneer de afwijzing niet leidt tot een schending van de grondrechten van de EU-burger. Het gaat dan bijvoorbeeld om het recht om in waardige omstandigheden te kunnen leven.