Innemen leaseauto niet in strijd met recht op loondoorbetaling tijdens ziekte

Innemen leaseauto niet in strijd met recht op loondoorbetaling tijdens ziekte

Het privégebruik van een leaseauto valt niet onder het recht op loon bij ziekte. Het hof oordeelt dat het niet in strijd is met de wet om de leaseauto na zes maanden arbeidsongeschiktheid in te nemen, zonder werknemer te compenseren voor het verlies van het privégebruik.