Transitievergoeding bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

Transitievergoeding bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

Voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst worden een of meer opvolgende arbeidsovereenkomsten samengeteld, mits zij elkaar met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd. Een werknemer die van 1 januari 199131 december 2011 een arbeidsovereenkomst heeft, gevolgd door een opvolgende arbeidsovereenkomst van 22 maart 201231 januari 2021 met diezelfde werkgever, heeft dan ook recht op een transitievergoeding berekend vanaf 1 januari 1991. Of toch niet?