Compensatie transitievergoeding: ook na loonsanctie? (deel 2)

Compensatie transitievergoeding: ook na loonsanctie? (deel 2)

Na de bestuursrechter te Rotterdam heeft ook de bestuursrechter te Utrecht een interessante uitspraak gedaan over de compensatie van transitievergoeding wanneer een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is geweest en de werkgever een loonsanctie opgelegd heeft gekregen—een complexe situatie wanneer het gaat om de overgang met betrekking tot de WWZ. Is het gerechtvaardigd om de omvang van de compensatie vast te stellen op nihil, omdat de werkgever enkel doordat hem een loonsanctie is opgelegd, verplicht is de werknemer een transitievergoeding te betalen bij beëindiging?