Compensatie van de transitievergoeding

Compensatie van de transitievergoeding

Op basis van de onderhavige rechtspraak dienen werkgevers erop bedacht te zijn dat bij beëindigen van de arbeidsovereenkomst van werknemers die voor een vervroegde IVA-uitkering in aanmerking komen, geen recht op compensatie bestaat. Het kan raadzaam zijn om de termijn van twee jaar ziekte af te wachten alvorens tot een beëindiging te komen met een werknemer die voor een vervroegde IVA-uitkering in aanmerking komt.
Verder staat vast dat lagere rechters verdeeld zijn over het recht op compensatie indien de loondoorbetalingsplicht voor 1 juli 2015 is geëindigd.