Cumulatie matigingsgronden terug bij oplegging Arboboetes?

Cumulatie matigingsgronden terug bij oplegging Arboboetes?

Op 26 mei 2021 deed de Raad van State een drietal uitspraken over de matigingsgronden bij bestuurlijke boetes op grond van de Arbowetgeving. De rechter overweegt dat sprake kan zijn van samenhang tussen matigingsgronden uit de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving. Leidt deze samenhang tot de terugkomst van cumulatie?