Geen algemeen recht op thuiswerken, maar stopzetten thuiswerken kan onredelijk zijn

Geen algemeen recht op thuiswerken, maar stopzetten thuiswerken kan onredelijk zijn

Er bestaat geen algemeen recht op thuiswerken, zo oordeelde de Rechtbank Gelderland medio 2020. Dit uitgangspunt behoeft inmiddels wat nuancering. Zo is er wetgeving in parlementaire behandeling op basis waarvan thuiswerken alleen kan worden geweigerd bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Daarnaast hebben rechters inmiddels verschillende keren geoordeeld dat werknemers die tot een risicogroep behoren en voor wie de risico's op het werk onvoldoende (kunnen) worden weggenomen, wel kunnen verlangen om thuis te werken. Nu komt daar een uitspraak bij van de Rechtbank Midden-Nederland, waaruit volgt dat financiële en fiscale risico's eveneens niet direct een reden vormen om thuiswerken te weigeren.