Hof: Schoonmakers online platform Helpling zijn uitzendkrachten

Hof: Schoonmakers online platform Helpling zijn uitzendkrachten

Het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat schoonmakers die bij huishoudens werken via online platform Helpling de juridische status hebben van uitzendkrachten. Dat betekent onder andere dat zij in geval van ziekte tegenover Helpling recht hebben op doorbetaling van loon en als zij ontslagen worden recht hebben op een transitievergoeding.
De kantonrechter kwam in eerdere instantie tot de conclusie dat er géén arbeids- of uitzendovereenkomst bestond tussen Helpling en diens schoonmaakkrachten, maar dat er een overeenkomst gold tussen de schoonmakers en de huishoudens voor wie zij werkzaamheden verrichtten.