Ontwikkelingen rond de billijke vergoeding in lagere rechtspraak

Ontwikkelingen rond de billijke vergoeding in lagere rechtspraak

Bijna zes jaar na de introductie van de billijke vergoeding na ontslag heeft het tijdschrift ArbeidsRecht in juni 2021 een themanummer uitgebracht over de billijke vergoeding en de ontwikkelingen in de lagere rechtspraak na New Hairstyle I. In deze bijdrage wordt ingegaan op drie artikelen uit dit themanummer met betrekking tot:
(i) de begroting van billijke vergoeding in hoger beroep;
(ii) het niet voldoen aan de re-integratieverplichting als grond voor de billijke vergoeding, en
(iii) de billijke vergoeding als alternatief voor herstel van de arbeidsovereenkomst.