Vervallen van vakantiedagen van arbeidsongeschikte werknemer?

Vervallen van vakantiedagen van arbeidsongeschikte werknemer?

In 2018 heeft het Hof van Justitie EU bepaald dat de werkgever geen beroep kan doen op de vervaltermijn betreffende de wettelijke vakantiedagen als hij niet eerst de werknemer nauwkeurig en tijdig heeft geïnformeerd dat deze zijn recht op vakantie verliest, als de vakantiedagen niet binnen de vervaltermijn zijn opgenomen. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft al deze regels in het onderhavige arrest keurig aangehaald en toegepast. Aan het niet vervallen zijn van vakantiedagen kan echter worden getwijfeld.