Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming