De (on)houdbaarheid van de transitievergoeding in crisistijd

De (on)houdbaarheid van de transitievergoeding in crisistijd

De wetgever heeft crisissituaties niet meegewogen bij het codificeren van de transitievergoeding. Dat neemt echter niet weg dat in het gestandaardiseerde stelsel van de Wwz al op meerdere manieren rekening is gehouden met werkgevers in financieel zwaar weer en dat verder maatwerk daarom thans vrijwel onmogelijk lijkt. Het is onwaarschijnlijk dat de coronacrisis als onvoorziene omstandigheid überhaupt de wettelijke transitievergoeding opzij kan zetten en er is voor werkgevers bijzonder weinig ruimte om op basis van de redelijkheid en billijkheid de verplichtstelling van de transitievergoeding te ontspringen.